Inför Bergslagsloppet 2014

Johan hoppar

Vi väntar just nu på ett godkännande från Länsstyrelsen angående vår tilltänkta tävlingsbana. För att få arrangera en cykeltävling i skog och på allmän väg behövs nämligen ett antal tillstånd. När alla tillstånd är klara kommer vi med blixtens hastighet att presentera den tillränkta tävlingsbanan och informera kring hur man anmäler sig till loppet. Bjuder så länge på en suddig actionbild från träning inför Bergslagsloppet.