Välkommen till Bergslagsloppet den 13 september 2020.
Inbjudan Bergslagsloppet 2020

Tävlings-PM för Bergslagsloppet den 13 september 2020.
Publiceras senare.