Anmälan till Bergslagsloppet 9 sep 2018 har ännu inte öppnat.