Anmälan till Bergslagsloppet 8 sep 2019 har ännu inte öppnat.